De nieuwste app voor een doorlopende leerlijn van PO naar VO, MBO en HBO.

Deze app biedt ideale mogelijkheden om het hybride leren voor leerlingen, docenten en bedrijven overzichtelijk en organiseerbaar te maken!

Daarnaast biedt de Smartly School App leerdoelen die gebaseerd zijn op de eindtermen van alle beroepsgerichte profielen binnen de bovenbouw van het vmbo.

Op dit moment worden ook leerdoelen ontwikkeld welke gebaseerd zijn op de kwalificaties en crebonummers van het MBO.

Al deze leerdoelen samen zullen een zichtbare doorlopende leerlijn van PO, VO naar MBO verzorgen.

Sinds STO en hybride leren werden geïntroduceerd voor PO, VMBO, MBO en bedrijfsleven, brengt dit veel extra administratief werk met zich mee. De geschikte STO bedrijven moeten gezocht, geselecteerd, aangeboden en administratief verwerkt worden. 

Onze applicatie zorgt ervoor dat alle betrokken doelgroepen eenvoudig hun taken kunnen uitvoeren binnen dezelfde app. Daarnaast voorziet de app in het geven van reminders als er bijvoorbeeld een STO bedrijf is geselecteerd door een leerling, een stagecontract ontbreekt of een bedrijfsbezoek moet worden afgelegd.

Lees meer Verklein

Ontdek de mogelijkheden in onderstaande video:

Doelgroepen

De Smartly School App kent vier doelgroepen die in de STO regio’s onderscheiden kunnen worden: de leerling, de school, de docent en het bedrijf. Natuurlijk zijn er mogelijkheden om dit aan te passen aan het werkproces binnen uw organisatie.

Elke doelgroep ziet alleen de functies die voor hem/haar relevant zijn, wat zorgt voor een zeer gebruiksvriendelijke app waar iedereen zijn of haar taak eenvoudig in kan uitvoeren. Hieronder ziet u de functies en voordelen van de app voor elke doelgroep apart beschreven:

De leerling

Kan leerdoelen bewijzen door foto’s en tekst te uploaden waardoor het leerproces per leerling zichtbaar wordt.

De school

Kan ingediende bewijsstukken van leerlingen van feedback voorzien.

Het bedrijf

Kan acties van leerlingen bevestigen zoals bewezen leerdoelen en absentenregistratie.

De ouders

Blijven via een eigen inlog op de hoogte van de ontwikkeling van het kind.

AVO

Elk profiel kent een aantal verplichte vakken, de zogenaamde profielgebonden AVO-vakken. Passend bij de betreffende AVO vakken zijn de SLO leerdoelen verwerkt in deze app. Uiteraard bestaat de mogelijkheid dat docenten deze standaard leerdoelen vervangen door zelf ontwikkelde leerdoelen.

Keuzevakken

Naast verplichte vakken, zijn ook de leerdoelen toegevoegd van alle bekende keuzevakken. Afhankelijk van de leerweg van de student of leerling kunnen er keuzevakken met de daarbij behorende leerdoelen door de school of de helpdesk van de Smartly School App worden toegevoegd of aangepast.

Vaardigheden

Om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften en interesses van alle leerlingen, ook de zeer talentvolle en begaafde leerlingen, is door SLO een kader ontwikkeld met (denk)vaardigheden. Bij dit ‘kader voor ontwikkeling’ (Steenbergen-Penterman & Houkema, 2013) is een overzicht van ‘Doelen en Vaardigheden voor Ontwikkeling’ geformuleerd dat als hulpmiddel dient om doelen te stellen met leerlingen. Leerlingen kunnen aan de hand van deze doelen zichzelf beoordelen in de vorm van brons, zilver, goud of platinum.

In de app zijn alle leerdoelen verwerkt welke horen bij de eindtermen van de volgende beroepsgerichte profielen:

  • Economie en ondernemen (E&O)
  • Horeca, bakkerij en recreatie (HBR)
  • Zorg en welzijn (Z&W)
  • Groen
  • Bouwen, wonen en interieur (BWI)
  • Produceren, installeren en energie (PIE)
  • Mobiliteit en transport (M&T)
  • Media, vormgeving en ICT (MVI)
  • Dienstverlening en producten (D&P)

LOB

Leerlingen of studenten kunnen keuzes en opdrachten rondom loopbaanoriëntatie en -begeleiding vastleggen in deze app. De begeleiding is erop gericht dat de leerling of student keuzes maakt die passen bij diens kwaliteiten en interesses.

CKV

Leerlingen of studenten hebben binnen deze app de mogelijkheid om opdrachten en culturele activiteiten vast te leggen en uit te voeren rondom het CKV-dossier.

Een aantal voordelen van de Smartly School App

Leerdoelen / eindtermen

De leerlingen werken met leerdoelen welke gebaseerd zijn op de eindtermen van de beroepsgerichte profielen van het vmbo. Daarnaast worden op dit moment ook leerdoelen geformuleerd welke gebaseerd zijn op de crebonummers van het mbo.

Feedback

Docenten en werkplekbegeleiders kunnen de ingediende leerdoelen van leerlingen van feedback voorzien.

Maatwerk

De app maakt maatwerk per leerling mogelijk omdat elke leerling kiest voor zijn of haar eigen leerweg op het eigen niveau.

Hybride leren

Maakt het hybride leren overzichtelijk en eenvoudig te organiseren.

Absentenregistratie
en Locatie

Biedt eenvoudig inzicht in de locatie per leerbedrijf en daarnaast wordt de absentenregistratie automatisch bijgehouden.

Inzichtelijk

Elke betrokkene heeft met bepaalde rechten inzicht in het leerproces en ontwikkeling van het kind.

Meer grip

Scholen krijgen meer grip op de ontwikkelingen van de leerlingen.

Motivatie

Leerlingen raken gemotiveerd en worden aangezet tot nadenken over hun eigen ontwikkeling.

Levels/Trofeeën

De leerdoelen zijn opgedeeld in levels hierdoor kunnen leerlingen gedifferentieerd werken aan de leerdoelen. Leerlingen kunnen trofeeën verdienen door leerdoelen binnen een bepaalde periode af te ronden of binnen een bepaald level te behalen.

Referenties

De Smartly School App is ontwikkeld in samenwerking met het onderwijs. Deze toepassing draait naar tevredenheid bij Het Marianum, een school voor voortgezet onderwijs.

Bent u benieuwd naar een meer uitgebreide klantervaring van het Marianum? Bekijk het filmpje dan eens.

Wilt u meer informatie of een afspraak maken voor een demo, neemt u dan gerust contact met ons op via hello@smartly.school of op telefoonnummer 085-401 55 55. 

We helpen u graag verder!